IFB Brunei

MARKET DATA

TAKAFUL (Q2 2020)


NUMBER OF TAKAFUL OPERATORS 4
TOTAL TAKAFUL ASSETS (B$MILLION) 595.7

RETURN ON ASSETS 1.7%
RETURN ON EQUITY 8.5%

TOTAL ASSETS OF CONVENTIONAL INSURANCE AND TAKAFUL

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
(in B$ millions)
INSURANCE COMPANIES 970.0 841.9 871.9 936.2 989.5 981.9 1026.1 1105.7 1093.6 1135.9 1152.3 1183.4 1212.8 1170.8 1238.6 1281.9 1358.7
TAKAFUL OPERATORS 328.9 370.7 387.4 239.4 405.4 450.9 466.8 491.8 543.9 541.2 568.7 547.0 561.1 597.6 582.0 571 595.7
INSURANCE COMPANIES TAKAFUL OPERATORS
(in B$ millions)
2010 970.0 328.9}
2011 841.9 370.7}
2012 871.9 387.4}
2013 936.2 239.4}
2014 989.5 405.4}
2015 981.9 450.9}
2016 1026.1 466.8}
2017 1105.7 491.8}
2018 1093.6 543.9}
Q1 2019 1135.9 541.2}
Q2 2019 1152.3 568.7}
Q3 2019 1183.4 547.0}
Q4 2019 1212.8 561.1}
Q1 2020 1170.8 597.6}
Q2 2020 1238.6 582.0}
Q3 2020 1281.9 571}
Q4 2020 1358.7 595.7}